Sözlükte "varoluşçuluk" ne demek?

1. Varlığın özden önce geldiğini, yani insanın önce var olduğunu, daha sonra tutum ve davranışlarıyla, eylemleriyle kendini yarattığını ileri süren öğreti, egzistansiyalizmvaroluşçuluk

Varoluşçuluk kelimesinin ingilizcesi

n. existentialism